Sociale relationer holder os i live

Mere end 140 studier peger på, at sociale relationer har en positiv effekt på vores helbred.

Af: Tanja Bonde Pedersen, studentermedhjælper hos FLOK, og Signe Bonnén, partner i FLOK.

Sociale relationer er gavnlige for vores helbred. Faktisk er de ikke kun gavnlige for vores mentale sundhed og velvære, som vi normalt tænker det, men også for vores fysiske helbred og tilmed overlevelse. Det viser en meta-analyse, som er udgivet i det anerkendte tidsskrift PLOS Medicine. Analysen opsummerer over 140 studier foretaget i adskillige lande, hvoraf Danmark er en af dem. Her er der målt på både kvalitet og kvantitet af sociale relationer samt gennem fænomenet ’social støtte’ som dækker over oplevelsen af at have sociale ressourcer. Social støtte bliver blandt andet målt via spørgeskemaundersøgelser, hvor folk har udfyldt oplysninger om deres eget sociale liv og deres oplevelse af at få tilstrækkelig social støtte. Al den information om menneskers sociale relationer er så blevet sat op imod diverse målinger og oplysninger om fysisk helbred indsamlet fra de samme deltagere.

Studierne peger på, at mennesker med stærke sociale relationer har større chance for at leve længere end lignende mennesker med få og/eller dårlige sociale relationer. Stærke sociale relationers effekt på ens helbred kan for eksempel sammenlignes med at stoppe med at ryge.

Stærke sociale relationer hænger altså sammen med beskyttende sundhed.

Der er empirisk belæg for, at menneskers oplevelse af deres sociale relationer korrelerer med dødelighed ved sygdom. Der er indsamlet data på tværs af 308.849 personer i gennemsnitligt 7,5 år, som indikerer, at personer med stærkere sociale relationer har 50 % bedre odds for at overleve end personer med svagere sociale relationer. Dette er på tværs af alder, køn, dødsårsag mfl.

Personer med stærke sociale relationer har 50% større chance for at overleve
end personer med svage sociale relationer.

Disse resultater er måske ikke overraskende. Til gengæld er de aktuelle specielt set i lyset af, at folk er blevet mere og mere socialt isolerede – og ikke kun i forbindelse med eller som følge af covid-19. Adskillige undersøgelser bakker op om denne trend, og dette er en af grundene til, at der bliver forsket mere og mere i social støtte og effekten af sociale relationer.

Effekten af at have gode sociale relationer

Teorierne bag studierne peger på to overordnede forskellige effekter: stressbuffer-effekten, hvor sociale relationer modvirker stress og andre negative følelser, og hovedeffekten, hvor sociale relationer har en direkte effekt på ens helbred mere generelt. Begge effekter viser, at sociale relationer er vigtige for dit helbred.

Stress-buffer

  • Sociale relationer giver os ressourcer, både følelsesmæssigt og praktiske. Dette kaldes også social støtte
  • Hjælpen fra sociale relationer modererer – eller buffer – påvirkninger fra stressfaktorer

Hovedeffekt

  • Sociale relationer hænger sammen med beskyttende sundhed via påvirkning på vores kognitive, biologiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige velbefindende
  • Sociale relationer tilskynder sund adfærd

1 social støtte, 2 social støtte, 3 social støtte?

Der er dog også visse problematikker, som bør tages i betragtning, når man læner sig op ad forskning om sociale relationer og social støtte. Studierne måler nemlig ikke altid social støtte eller sociale relationer på samme måde: nogle studier målte for eksempel kun på kvantiteten og ikke kvaliteten, og der er ligeledes forskel på hvor mange og hvilke nuancer, studierne tager i betragtning, når de definerer ’sociale relationer’ og ’social støtte’, hvilket naturligvis påvirker resultaterne og deres betydning.

Dette peger både på, at man skal være opmærksom på, hvad der rent faktisk måles, når man læser om studierne, og det peger også på, at sociale relationer og social støtte er komplekse størrelser – det er ikke simple fænomener at måle eller undersøge. Man kan lade dette blive et udgangspunkt for nuancerede diskussioner om, hvad andre (og en selv) mener social støtte og relationer er, og om man finder undersøgelseskriterierne i studierne rimelige. Derfra kan man ligeledes reflektere over effekter og konsekvenser af henholdsvis tilstrækkelige og utilstrækkelige oplevelser af social støtte og sociale relationer – både fra forskningen og fra eget liv.

Konkrete råd til flere og stærkere relationer

Bogen TAL SAMMEN giver gode råd til hvordan man kan få flere relationer og udvide sit netværk i bogens tre kapitler: Kontakt, tillid og kvalitet. Du kan læse et uddrag fra bogen her.

Med nærværende artikel i baghovedet bliver vi mindet om, at vi alle har godt af at få reflekteret over de relationer, vi allerede har, og hvem vi kunne gøre en indsats for at få styrket vores relationer til. Bogens fokus er samtalen, og det er i samtalen, at vi skaber og vedligeholder vores relationer.


Har du lyst til at læse mere om undersøgelserne, kan du tilgå den fulde meta-analyse her, hvor der opsummeres resultater fra 148 studier.

Læs også