IB RAVN

Ph.D., lektor, DPU, Aarhus Universitet
Møder, facilitering, motivationspsykologi

Ib Ravn - Mødeforsker og faciliteringstræner

Ib Ravn – forsker, underviser og rådgiver:

Jeg har siden 2002 forsket i møder og facilitering og har gennem årene rådgivet hundredevis af private, offentlige og faglige organisationer samt trænet mange tusinde ledere i mødefacilitering.

På DPU er jeg studiekoordinator for Master i Positiv Psykologi og skriver p.t. en første dansk introduktion til den motivationspsykologiske ”Selvbestemmelsesteori” (Hans Reitzel, 2020).

Jeg har på Learning Lab Denmark og Danmarks Pædagogiske Universitet ledet fire forsknings- og udviklingsprojekter om facilitering af møder, konferencer og studiegrupper.

Herudfra har jeg skrevet fem bøger om facilitering:

 • Studiegrupper: Samarbejde og facilitering. Hans Reitzel, 2018 (med Lisbet Rask, Morten Birk Hansen og Anne Katrine Rask).
 • Skolens teammøder: Facilitering og udviklingsprocesser. Samfundslitteratur, 2015, (med Vibeke Petersen).
 • Møder der kommer os i møde: Fra passiv lytning til faciliteret involvering. Kursuslex, 2014.
 • Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening. Hans Reitzel, 2011.
 • Lærende møder og konferencer i praksis. People’s Press, 2007 (med Steen Elsborg).

CV

 • Lektor i organisatoriske videnprocesser, DPU, Aarhus Universitet
 • Konsortieleder, Learning Lab Denmark, 2002-2008
 • Rådgiver i Amphion og NIRAS 1997-2002
 • Ph.D. i Social Systems Sciences, Wharton School of Business, University of Pennsylvania
 • B.Sc. i Systems and Management, City University of London

Resten af FLOK om Ib:
Ib er forskeren i FLOK, strukturalisten, Mr. Facilitering. Når Ib først har talt sig varm, lyder alt rigtigt og du får lyst til at følge ham. Ib har en slet skjult indre aktivist og er bl.a. medstifter af foreningen ”Gode Penge”, ligesom han er aktiv i klimasagen.

 • +45 28 95 95 01
 • ravn@flok.dk
LinkedIn
Cases

Se eksempler på løste opgaver her