Unge i Danmark, Letland, Estland og resten af EU får boost til kreativ tænkning

Hør mere om det internationale Erasmus+projekt om unges kreativitet

Hvad er den større udfordring?

Unge mennesker er pressede – 20% af unge oplever stress. Nogle oplever, at de pressede til gode karakterer og til at ”blive til noget” hurtigt… Vores skolesystem har fokus på paratviden og ”rigtige” svar. Men hvad har fremtidens arbejdsmarked brug for – hvilke kompetencer er der brug for?
OECD vurderer at fremtidens arbejdsmarked (nu og om få år) har brug for arbejdskraft – mennesker med disse kompetencer: kritisk og analytisk tænkning, kreativitet, originalitet, kompleks problemløsning osv. Kompetencer som kun i mindre grad udvikles i dagens uddannelsessystem med dets fokus på eksamen og partviden.

Projektet har været undervejs i cirka halvandet år og har taget form gennem møder samt interview- og spørgeskemaundersøgelser med pædagoger, lærere, vejledere og andre professionelle fagfolk der arbejder med unge. Projektets indgangsvinkel er voksne som arbejder med unge, så de får de rette værktøjer at videregive til de unge i deres praksisser.

Hvad er “kreativ tænkning”? 
I projektet taler vi om “creative thinking” som evnen til at tænke og handle fleksibelt og åbent, at kunne generere ideer til at løse problemer uden at ty til kendte løsninger, at kunne tænke selvstændigt og kritisk og tage beslutninger på et velfunderet grundlag. Disse evner kan også bruges til at lave kunst, musik, skrive noveller og lave teater, men “creative thinking her er altså en mere bred kompetence, som vi formoder der bliver stor efterspørgsel efter i den nære fremtid.

Vi bruger også begreberne Growth mindset og Fixed Mindset – du kan se en super god TED talk her om emnet.

Resultater fra interviews og surveys
Her er nogle af resultaterne fra de professionelle voksne der arbejder med teenagers. Mange af disse områder ser de voksne som særdeles vigtige at arbejde med, men erkender samtidigt at de ikke oplever sig selv eller deres kolleger kompetente nok til at hjælpe unge med det.

Disse fem områder vurderer professionelle voksne er de vigtigste at fokusere på når vi skal udvikle unge menneskers evne til at tænke kreativt.

Kreativitet og problemløsningsevner

  1. Kreativitet. Hvordan fungerer kreativitet, hvad understøtter kreativitet? Hvordan undgår du at falde i fælder, der forhindrer dig i at være kreativ?
  2. Problemløsning. Hvordan bliver du bedre til at træffe beslutninger i dit liv. Hvordan bliver du en god problemløser? Hvordan du får innovative ideer til virksomheder og til din fremtidige uddannelse.
  3. Hvordan kan du blive mere kreativ og produktiv i skolearbejdet, skrive, lave kunst og musik ja, faktisk hvad som helst du tager fat på?

Samarbejds- og kommunikationsevner

  1. Hvordan man bedst samarbejder i grupper i kreative processer (heri evnen til at håndtere konflikter)
  2. Hvordan man står foran en gruppe mennesker og præsenterer ting uden at være for nervøs.

Hvad siger de unge om de voksne?
Følgende udtalelser har vi fra workshops med unge mennesker fra Letland, Estland og Danmark.
“Jeg kan godt lide, hvis en voksen er rigtig gode til det de laver.” “Det er fedt, hvis de ved, hvad de snakker om – så respekterer vi dem.”
”Det er virkelig fedt, hvis de kan være sjove. Nogle voksne kan ikke have det sjovt. Det er mærkeligt”
“Lad nu være på at prøve at lade som om at du er ung – det er så cringe – bare vær dig selv.”
”Ja, vi vil have hjælp fra dig, du er voksen og kan nogle ting. Men prøv at være lidt sød – tak…” – “Bare tal til mig som en person – jeg er lige her – jeg er en person. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for mange voksne.”

Design Tænkning
Mange steder er den eneste form for idegenerering den klassiske brainstorm, men mange af os oplever at metoden kun i begrænset omfang er succesfuld til at skabe interessante løsninger og involvere alle.
Design Tænkning tilgangen er nok en af de mest anvendte innovationsmetoder de seneste 10 år. Og i projektet her, har vi også brugt den som baggrund for udviklingen af redskaber til unge. Til udvikling af næsten alle former for ideer, projekter, forretningsideer, skolefester osv. kan metoden bruges.
Her er en form vi har brugt med unge mennesker, som man 1:1 også kan anvende i en virksomhed eller organisation.

Idegenerering og udvikling af prototype

1. Forbered dig – Stil spørgsmål, lær problemet at kende, interview/tal med folk, der ved ting om dit problem eller din udfordring. Find ud af hvordan de har det, og hvad de ved.
2. Definer –  Definer problemet eller udfordringen med viden og følelser fra #1.
3. Idéer og design – Brainstorm nu på forskellige løsninger. Visualiser alle løsninger ved at tegne tændstiksfigurtegninger. Sortere løsningerne i kategorier. Beslut hvilken en eller to ideer der er de bedste. Samarbejde er essentielt hvis I arbejder i en gruppe – husk tur-tagning, alle skal ikke sige lige meget, men alle skal høres. Kombiner forskellige ideer.
4. Færdiggørelse – Nu laver i en prototype, der kan afprøves og præsenteres for andre. Brug af papir, gaffa, powerpoints, rollespil og andre ting – der giver en realistisk fornemmelse af jeres eller din ide´.
5. Afprøv din prototype på nogle der kunne være reelt interesseret i ideen, konceptet eller produktet.

Læs også