Cases

Vi har løst opgaver for
...

Stadig i tvivl om hvad FLOK's dygtige konsulenter laver? Se eksempler her

Løs konflikter og kriser med samtaletræning

Kan man træne at få flere gode samtaler? Deltagerne på Tal Sammen-workshop, kunne mærke forskel og  fik konkrete værktøjer.

LÆS MERE

Sammen om forandring

Amager- og Hvidovre Hospital fik hjælp til facilitering af samtaler blandt medarbejdere i forbindelse med store organisatoriske forandringer.

LÆS MERE

Innovationsproces med prototyping

ARLA fik 100 nye ideer til måder at bruge proteiner på – og samtidigt et fuldt idekatalog over innovative metoder til deres udviklingsafdeling.

LÆS MERE

Styrket ledergruppe og ledelsessparring

En række teamseminarer har givet en ledergruppe på DTU et fælles ståsted for målsætning og opgavefordeling.

LÆS MERE

Kommunikationsrådgivning: Brevene blev digitale i Københavns Kommune

Hvordan ændrer alle medarbejdere og ledere i landets største kommune kommunikationsvaner og begynder at sende digital post til borgerne?

LÆS MERE

Facilitering af innovationsdag

Teknologiudvikling og samkørselstjenester fik 80 ledere fra transportområdet til at kaste sig ud i en kreativ proces.

LÆS MERE

Den Kommunale Lederpris blev kendt

Styrket kendskab til betydningen af god offentlig ledelse var en del af resultatet af en utraditionel kommunikationsopgave for Center for Offentlig Ledelse.

LÆS MERE

Effektive møder i AP Pension

En analyse af mødekulturen og et kompetenceforløb for cirka 30 ledere har ændret mødekulturen i AP Pension til det bedre.

LÆS MERE

TRANSFORM konferencen samlede viden om bæredygtige byer

200 deltagere, to ministre, flere borgmestre, en tænketank, 30 interessentgrupper + et par skoleklasser. TRANFORM konferencen havde brug for professionel facilitering!

LÆS MERE

Forandringsledelse til 1300 skolefolk i Norge

Norske nationale visioner på skoleområdet skulle omsættes lokalt.

LÆS MERE

Skriv forståelige breve

Breve fra Fødevarestyrelsen til landmænd om tørt fagstof skabte afstand mellem afsender og modtager. Lige indtil landmændene selv fik lov til at komme med input til brevene.

LÆS MERE

we:LIFT – undervisning af fremtidens facilitatorer

we:LIFT er en certificeret procesuddannelse, der retter sig mod arbejdsmiljøprofessionelle. Uddannelsen er udviklet af FLOK i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne.

LÆS MERE

Tak for at få vores virtuelle konference til at lykkes

Hvordan konverterer man en fysisk konference for 250 tilmeldte til en online konference med knap 800 tilmeldinger. Få gode råd, som kan hjælpe dig, når du skal holde onlinemøder eller -konferencer.

LÆS MERE

Online undervisning i online undervisning

“Vi deltog som team på et onlinekursus á tre gange to timer med Signe Bonnén fra FLOK. Formålet med kurset var, at vi selv blev endnu skarpere på at afholde kurser og møder online…”

LÆS MERE

Specialister fra Novo Nordisk lærte facilitering

Ib Ravn gennemførte en række inspirations- og opsamlingssessioner for en større gruppe faglige ledere i Novo Nordisk. Det fik medarbejdernes iderigdom og passion frem i forskningsprojekterne.

LÆS MERE

International facilitering

Et kort og lavpraktisk indspark om facilitering satte sig som længerevarende inspiration til opstramning på møder i lande, hvor kulturen ofte ikke er til resultatskabelse på begrænset tid.

LÆS MERE

Facilitatorkorps i Rigsrevisionen

Rigsrevisions mange hundrede medarbejdere er organiseret i en snes kontorer. Hvordan deler man viden på tværs, om alle de organisationer og projekter i staten, der skal analyseres og evalueres?

LÆS MERE