KENNETH AGERHOLM

Organisationsudvikler, facilitator, konferencedesigner og jazzmusiker

Brug Kenneth Agerholm, når I ønsker at skabe forandringer der lykkes. 

Kom sikkert i havn med de komplekse processer

Jeg hedder Kenneth Agerholm og sammen med mine dygtige kolleger i FLOK hjælper jeg virksomheder og organisationer med at skabe en virksomhedskultur der er agil og innovativ som en start-up, uanset organisationens størrelse og format.

En af vores styrker er at uddanne ledere og medarbejdere til at mestre facilitering og faciliterende lederskab. Vi har erfaret, at stærke facilitatorer og faciliterende ledere, skaber en positiv forandringskraft og driver innovation og udvikling frem i en organisation. Gennem partnerskaber med både offentlige og private organisationer, hjælper vi med at udvikle en optimal samarbejdskultur. Dette inkluderer ofte mødeledelse, konkrete feedback metoder og facilitering af udviklingsprojekter.

Men måske vigtigst i øjeblikket er, at vi har stor succes med at udvikle formater, der styrker og anvender mangfoldigheden og forskelligheden i organisationer, for dermed at kunne udnytte konflikter til at skabe bedre resultater og kvalitet. Forskellighederne kan fx være køn, uddannelse, race, alder, uddannelse, men det kan også være politiske ståsteder der ukonstruktivt støder sammen.

Som konsulent arbejder jeg og mine kolleger med store og mindre innovationsprojekter (bl.a. for Movia, Trekantsamarbejdet, ARLA, B&O og Gate21), tværgående ledelse (bl.a. for Takeda Pharma), internationale konferencer (bl.a. for Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Saab m.fl.) samt med facilitering og mødekultur (bl.a. for Novo, ministerier, styrelser, Københavns Kommune m.fl.).

Særligt har jeg erfaringer med at facilitere innovation i store bæredygtige tværsektorielle triple helix projekter. Gennem 10 år har jeg således udviklet mere end 25 innovationspartnerskaber mellem virksomheder og kunstnere. – Og så jeg har jeg hjulpet mere end 35 start-ups med at udvikle deres forretningsmodeller.

Domænekendskab, metoder og koncepter

Online Facilitering

Vores mødekultur har heldigvis fået et kæmpe spark i røven. Det var der brug for. Det sidste år har Kenneth sammen med kollegerne fra FLOK haft 100% fokus på hvordan vi skabe fantastiske onlinemøder, der ikke bare er en bleg udgave af et fysisk møde. Vi udvikler mediets unikke kvaliteter, og hvad man konkret gør for at skabe succeesfulde onlinemøder. Vi er i fuld gang med at skrive en bog “Online Facilitering” der bliver udgivet på Hans Reizels forlag til efteråret. Vi har designet og modereret online konferencer med fra 50-800 deltagere, vi har faciliteret strategiseminarer med toppen af dansk ervhervsliv og offentlig forvaltning. Og så bruger den al tilgængelig teknologi (Miro, Surveys, Zoom; Butter, Wonder m.m.) der kan sparke møder fremad, så deltagerne oplever at være involveret, være effektive, samarbejde og skabe.

Kenneth og kollegerne i FLOK kører mange kurser i facilitering, både fysisk og online, for både ledere og medarbejdere. Vi har bl.a. udviklet og kører we:LIFT facilitatoruddannelsen for arbejdsmiljørådgivere og har faste kurser i facilitering hos Djøf.

Design Sprint

En af de mest effektive metoder til at opnå hurtige resultater når I skal udvikle produkter og services – fysiske eller digitale er Design Sprints. Både privat virksomheder og offentlig institution anvender metoden. Design Sprint er en faciliteringsmetode der er geart til at skabe nye løsninger på kort tid med involvering af de vigtiste interessenter og skabelse af prototyper tidligt i forløbet. Vi har kunder der mener at have sparet måneders udviklingstid, ved at lave en Design Sprint. Skriv eller ring hvis du vil høre mere om Design Sprint og hvad I måske kunne få ud af denne metode.

CV

  • Gæsteforlæser på Roskilde Universitet og Københavns Universitet
  • Guest Professor på BA School of Business and Finance, Riga, Letland
  • Eksamineret coach og systemisk proceskonsulent fra DISPUK
  • Mag.art. i Musikvidenskab og Pædagogik fra Københavns Universitet
  • Trombonist i bl.a. New Jungle Orchestra med koncerter i mere end 50 lande verden over

Læs mere om, hvad Kenneth tilbyder

Rådgivning: Samtaleforløb

Resten af FLOK om Kenneth:
Kenneth er kunstneren i FLOK, musisk, kreativ, krøllet hjerne på den gode måde. Man altid går lidt gladere og meget klogere derfra, når man har været sammen med Kenneth.

  • +45 31 45 67 66
  • agerholm@flok.dk
LinkedIn
Cases

Se eksempler på løste opgaver her

Facilitering af innovationsproces med prototyping

ARLA fik 100 nye ideer til måder at bruge proteiner på – og samtidigt et fuldt idekatalog over innovative metoder til deres udviklingsafdeling.

LÆS MERE

TRANSFORM konferencen samlede viden om bæredygtige byer

200 deltagere, to ministre, flere borgmestre, en tænketank, 30 interessentgrupper + et par skoleklasser. TRANFORM konferencen havde brug for professionel facilitering!

LÆS MERE

MOVIA tog initiativ til at se fremtiden i øjnene

Teknologiudvikling og samkørselstjenester fik 80 ledere fra transportområdet til at kaste sig ud i en kreativ proces.

LÆS MERE