På dette online kursus i præsentation kommer du i fokus. Gennem 7 moduler med fokus på træning og feedback kommer vi rundt om emnerne: Tillid, klart budskab, lydhørhed og ikke mindst din fremtoning på skærmen.

Hvordan gør vi os på skærmen, når vi har møder? Hvordan skaber vi engagement, nærvær og lydhørhed? Hvordan får vi vores troværdighed til at skinne ud gennem skærmen? Corona-nedlukningen har lært at vi sagtens kan holde møder på skærmen, men hvordan får vi det bedste frem i os selv og de andre?

På dette onlinekursus træner vi bag skærmen. Alle deltagere får individuel feedback fra både underviser og de andre deltagere. Vi skaber et tillidsfuldt onlinefællesskab, hvor vi tør øve os, så vi kan udvikle os.

Modul 1 – tillid og retorik
Få nøglen til at skabe tillid og til at kunne sætte fart på tillidsprocessen. Med indblik i de retoriske begreber får du et sprog om den mundtlige præsentation – et sprog, du kan bruge til at give feedback og til at efterspørge feedback fra andre.

Modul 2 – udforsk dit udtryk, og bliv klar i spyttet
Med øvelser i kropssprog, mimik og stemmeføring får du indsigt i dit eget udtryk, og du lærer at se dine personlige styrker, når du er på skærmen.

Modul 3 – dramaturgi, budskab, formål og storytelling
Du får indsigt i og viden om, hvordan du planlægger dig til bedre møder og præsentationer. Du skærper dit fokus på budskab og formål, og du bliver trænet i at fortælle historier.

Modul 4 – interview en skærmtrold
Du får de bedste tips og tricks til at tale til et kamera med troværdighed og nærvær af en erfaren skærmtrold. Du får indsigt i, hvad gode spørgsmål består af.

Modul 5 – konkrete råd til teknik, slides og andre virkemidler 
Du bliver trænet i at bruge forskellige artefakter og udnytte de tekniske hjælpemidler på onlinemøder. Du reflekterer over, hvad der understøtter dig og dine formål.

Modul 6 – lad din energi smitte online: pitchtræning og individuel feedback
Du får indblik i essensen af et godt pitch, hvordan du bygger det op, og ikke mindst hvordan du leverer det.

Modul 7 – afrunding og fremtiden + individuel feedback på en 3-minutterspræsentation 
Du slutter af med at opbygge, planlægge og gennemføre en skarp præsentation med nærvær og gennemslagskraft.

Kurset er udviklet af Signe under og efter corona i 2020 i samarbejde med DJØF. Læs mere her:

Back view of business woman talking to her colleagues about business plan in video conference. Multiethnic business team using laptop for a online meeting in video call. Group of businessmen and businesswomen smart working from home.