Lederudvikling – mobiliser hele holdet

Lederudvikling for både den enkelte leder, lederteam og tværgående ledergrupper. – Vi hjælper jer med at mobilisere hele holdet.

Vi har beskæftiget os med ledelse og ledere gennem 15-20 år. Givet sparring til ledere, kørt forløb for lederteams, faciliteret ledernetværk, undervist ledere på alle niveauer. Vi har læst og skrevet om ledelse, fulgt med i strømmen af nye teorier. Hvad har vi lært?

Mest af alt har vi lært at tage hatten af i dyb respekt for jer, der påtager jer ledelse.

Lederudvikling er ikke kun for ledere…

Lederens opgave er kompleks og fyldt med ender, der ikke altid vil mødes. Der er meget at gabe over for én person.

I FLOK hjælper vi ledere med ikke at ende som en enkeltmandshær. For ingen kan lede alene.

Vi tror på, at god ledelse arbejder faciliterende og involverende. – En opgave der ikke kun vedrører lederen, men i høj grad også medarbejderne, lederteamet og hele organisationen. Det handler om at involvere alle og samtidig fastholde overblikket og retningen. Det er ikke let, men alle kan blive bedre.

Involverende og styrende ledelse

Involverende og styrende ledelse er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Når lederen formår at styre og involvere på samme tid, bliver arbejdspladsen bedre til samarbejde, innovation og håndtering af den ofte uoverskuelige virkelighed.

Vi kalder det faciliterende ledelse. Det handler om at sætte tydlige rammer, der frisætter beslutningskraft, initiativ og viden i organisationen. Sådan undgår I, at lederne bliver flaskehalse og får hele holdet til at løfte sammen.

Vi underviser ledere, laver forløb for ledergrupper, hjælper ledere med at lave organisationsudvikling og giver 1:1 sparring til ledere.

Artikler om lederudvikling

Den faciliterende leder
I artiklen skriver Nanna Munk  om, at facilitering er en værktøjskasse og en ledelsestilgang, der kan skabe en stærk samarbejdskultur. Den faciliterende leder engagerer og ansvarliggør sit hold og får det bedste frem i medarbejderne. I artiklen kan du få inspiration til, hvordan du bliver mere faciliterende.

Mod i ledelsesteam
I artiklen skriver Signe Bonnén og Janne Skakon om, at man som leder skal man have mindst to ben at gå på – et målorienteret og et relationsorienteret. Organisationer, der skal begå sig og overleve i VUCA-verdenen, er det nødvendigt at styrke relationer på kryds og tværs i organisationen.

Lederudvikling gennem interne ledernetværk
Giv lederne tid til at tale sammen om deres ledelsespraksis – i en faciliteret ramme. Nanna Munk giver sine ti bedste råd til at bygge stærke ledernetværk, der løfter både lederene og organisationen.

Hjælp til lederudvikling?

Trænger du til individuel sparring om fx forandringsledelse, ledelse af tværgående team eller om at være leder i en kompleks verden? Book et samtaleforløb hos en af os.

L4

HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?

Vi rådgiver, når I:

  • vil have individuel ledersparring
  • vil udvikle jeres ledelsestilgang
  • vil udvikle lederteamet
  • vil bygge og udvikle ledernetværk


Vi underviser jer i:

  • den faciliterende leder
  • forandringsledelse
  • udvikling af tværgående samarbejde
  • motivation og engagement i samarbejdet

HVAD HAR VI HJULPET ANDRE MED?

Læs mere facilitering

Facilitering af møder, konferencer og udviklingsprocesser.

Undervisning i facilitering

Lær mere om organisation

Samarbejde, udvikling, forandring og innovation.

Temadage og rådgivning

Lær mere om kommunikation

Bedre skrift og tale, brugerrettet kommunikation.

Kurser og rådgivning

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer

Signe Bonnén
+45 60 81 76 71
bonnen@flok.dk

Ib Ravn
+45 28 95 95 01
ravn@flok.dk

Nanna Munk
+ 45 30 13 18 62
munk@flok.dk

Kenneth Agerholm
+45 31 45 67 66
agerholm@flok.dk