Kommunikation

Kommunikationskonsulent og ledelsesrådgiver Signe Bonnén fra FLOK taler igen og igen om relationer, når talen falder på kommunikation: “Kommunikation er med til at bestemme, hvilke relationer afsender og modtager skal have til hinanden. Det gælder kunder, borgere, kolleger, medarbejdere og ledere.”

I kommunikationsfaget har der i mange år været fokus på budskab – og det er skam også vigtigt at fokusere sit budskab, så det forstås. Men i FLOK ser vi kommunikation som mere end overførsel af budskaber: Kommunikation er også relationsopbygning: Dét der former forbindelsen mellem jer og verden.

I samarbejde med en kommunikationskonsulent fra FLOK får I et langsigtet fokus i kommunikationsarbejdet, så I kan styrke relationen til dem, der omgiver jer.

Kommunikation, adfærdsdesign og psykologi

Til dét har vi gennem mange år udviklet kommunikationsbegrebet og hentet inspiration fra andre discipliner som psykologi, adfærdsdesign og facilitering. Den brede tilgang gør kommunikationsarbejdet let at integrere med resten af organisationens arbejde – for når man tænker over det, hvad er så egentlig ikke kommunikation!?

Vi har årtier lang erfaring med at hjælpe organisationer med at forbinde sig internt og udad til omverdenen gennem tekst og tale. Vi hjælper jer med at blive helt skarpe på, hvordan I gør dét bedst. Vi hjælper jer også med at skrive bedre breve til brugere og borgere. Og har I brug for at øve præsentationsteknik til små og store forsamlinger, så hjælper vi jer også med det.

Forstår dine modtagere dine breve?

Ringer folk tilbage, når de har modtaget et brev fra dig? Skal du forklare hvad du havde skrevet i et brev? Skal du rykke for flere oplysninger? Det er typiske oplevelser, hvis dine breve ikke bliver forstået. Og det er gør ikke forskel om brevet er på papir eller elektronisk. Mange større virksomheder, fx kommuner eller staten skriver mange breve, som er baseret på gamle skabeloner. Og medarbejderne gør hvad de kan for at skrive brevene så godt de kan. Men alligevel kan der være rigtig god grund til at revidere brevene.

Bedre breve – større effektivitet

Hvis en kunde forstår hvad de skal gøre – helt konkret, som fx hvilket materiale der skal medsendes for at man kan fuldføre opgaven, UDEN at skrive tilbage for manglende indsendte oplysninger – så er der tid og dermed ressourcer at spare. Det gælder fx også når en borger forstår hvilke krav der, når borgeren skal møde til operation eller undersøgelse (som fx faste, ingen neglelak), så stiger raten for gennemførslen af operationer og undersøgelser.

Hvordan skal I kommunikere?

Hvordan skal du og din modtagere kommunikere sammen? Skal den være kravs-orienteret, som fx” ifølge vores aftale vedr. xx, bedes du udfylde”, eller “På det foreliggende grundlag, kan der ikke træffes afgørelse”. Disse formuleringer lægger op til en bestemt måde I taler og skriver videre med hinanden. Hvad mon der ville ske, hvis afsender skrev: “Vi kan se at du mangler at udfylde xx, når du har sendt det nye skema retur, går vi videre med xxx”. Eller “Vi mangler oplysninger fra dig om xx, derfor kan vi ikke træffe en afgørelse nu. Vil du derfor sende xx til os”.

Når vi i FLOK arbejder med breve, har vi både fokus på

 • Forståelighed – forstår modtageren indholdet? Bruges der fx fagord, lange sætninger, abstrakt sprog?
 • Adfærd – får modtageren handlet på det som afsenderen ønsker? Sender de den rigtige information, har de indhentet de rigtige oplysninger? Kommer de til tiden?
 • Relation – hvordan skal vores videre kommunikation foregå på længere sigt?

Vores erfaring er at det ikke er nok, hvis man kun har fokus på fx lix, som kan give et målbart parameter. Men design, opbygning, tiltaleformen kan have lige så stor betydning, for om brevet samlet set lever op til intentionen.

Processen mod bedre breve

Signe hjalp som kommunikationskonsulent Fødevarestyrelsen. Tidligere kommunikationschef Sidsel Addington skriver om processen: ”Signe Bonnén tilrettelagde på professionel vis en proces, hvor vi systematisk fik styr på, hvordan vi kunne ændre vores breve, så landmændene ret faktisk kunne forstå og handle på brevets indhold – samtidig med, at styrelsens jurister og fagfolk kunne stå inde for indholdet” . Læs mere her.


Artikler om kommunikation

Bliv en bedre samtalepartner
I artiklen får du 10 konkrete råd, til hvad du kan gøre for at blive en bedre samtalepartner. Prøv fx at finde noget, som I har tilfælles, for jo mere I har tilfælles, des større tendens har I til at kunne lide hinanden.

Præsentationstræning
Er det dig eller dine powerpoints, der skal lyse op i lokalet? Når du står foran et publikum er det en unik mulighed for at koble dig til dem og danne en god relation. Bruger du den mulighed? Læs artiklen og få svar.


Kommunikationskurser

Flok udvikler målrettede kurser til virksomheder inden for præsentationstræning og præsentationsteknik, fx ‘Brænd igennem’, ‘Få energi fra dit publikum’ eller ‘Øg din troværdighed’. Inden for skriftlig kommunikation, kan titlerne være ‘Skriv målrettede borgerbreve’, ‘Skriv bedre notater’ eller ‘Skriv kreativt’. Vi tilrettelægger derudover en hel del andre målrettede kurser fx ‘pitchtræning’, ‘improvisation’ og ‘Tæm din nervøsitet’

Bedre undervisning med kreative metoder

Vil du blive klogere på, hvordan man kombinerer kreative metoder til fagligt indhold på en sjov og samtidig seriøs måde? Læs mere om kurset her.

Præsentationstræning

Trænger du til ny inspiration og til at ryste gamle vaner af dig. Du ønsker at få præsentationstræning og udvikle og finpudse dine bedste sider? Læs mere om kurset her.


Brug for en kommunikationskonsulent som sparringpartner?

Sidder du og har brug for en kommunikationskonsulent som sparringspartner, er du velkommen til at kontakt Signe Bonnén. Vores oplevelse er at mange kommunikationskonsulenter og kommunikationsansvarlige sidder alene med mange store beslutninger. Derfor kan der være stor genvist for hele virksomheden at en ekstern kommunikationskonsulent med på råd.

K

HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?

Vi rådgiver, når I:

 • har brug for retning på jeres kommunikationsstrategi
 • ønsker bedre samtale- og skriftkultur på arbejdspladsen
 • konfliktniveaet er for højt
 • I ønsker bedre kommunikation til jeres brugere og omverden


Vi underviser jer i:

 • mundtlig kommunikation, fx for eksperter, rådgivere og ledere
 • skriftlig kommunikation, fx når I vil skrive bedre mails eller breve
 • retorisk formidling, når I vil blive bedre til at få budskabet frem
 • adfærdskommunikation, når I vil påvirke nogen til at handle på bestemte måder

HVAD HAR VI HJULPET ANDRE MED?

Læs mere om facilitering

Facilitering af møder, konferencer og udviklingsprocesser.

Undervisning i facilitering

Læs mere om ledelse

Faciliterende ledelse, lederteam og netværk.

Forløb og sparring

Læs mere om organisation

Samarbejde, udvikling, forandring og innovation.

Temadage og rådgivning.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer

Signe Bonnén
+45 60 81 76 71
bonnen@flok.dk

Ib Ravn
+45 28 95 95 01
ravn@flok.dk

Nanna Munk
+ 45 30 13 18 62
munk@flok.dk

Kenneth Agerholm
+45 31 45 67 66
agerholm@flok.dk