Gør dit arrangement corona-sikkert og få masser af sidegevinster

Corona hjælper os til at finde nye og smartere måder at samles på

Mange står lige nu med konferencer, seminarer, teamdage osv., som måske ikke kan gennemføre i efteråret. I stedet for at aflyse jeres arrangement, så konverter det til et corona-sikkert format. Det giver jer kontrollen tilbage og I får ovenikøbet større effekt af arrangementet, end I ville have fået på den gamle måde.

Der er brug for at tænke nyt, og det er måske slet ikke så skidt endda. For de traditionelle samlinger med mange mennesker på én dag er ofte ikke særligt effektive, hvad angår læring, udvikling og implementering af ny praksis.

Lad det stå – eller læg det ned

I kan vælge mellem to forskellige strategier, når I skal omlægge jeres arrangement. I kan fastholde at afholde arrangementet på én dag, som en begivenhed. Eller I kan vælge at lægge arrangementet ned over flere dage, som en proces over fx et par uger.

Hvis I vælger at fastholde arrangementet som en begivenhed på én dag, vil vi anbefale:

 • at blande digitale og fysiske elementer, så deltagerne ikke “bare” kigger en skærm hele dagen
 • at deltagerne får talt med hinanden om det faglige indhold, så dagen bliver interaktiv
 • at indholdet på dagen er tæt på deltagernes egen praksis. Små grupper giver mulighed for nærvær og relevans – brug den mulighed

En dag kunne så således ud:

At samle folk på én dag giver god mening, hvis du fx skal afholde:

 • Strategimøde, hvor ledelsen udstikker en retning og medarbejderne byder ind
 • Videndelings- og netværksmøde, hvor fagfæller fra forskellige organisationer udfordrer og udvikler hinanden

Hvis I derimod beslutter at lægge arrangementet ned over flere dag, så har I den store fordel,
at deltagerne kan arbejde med indholdet undervejs. Vi vil anbefale at:

 • lade deltagerne træne metoder, afprøve teknikker og modeller undervejs i forløbet
 • fokusere på læring i praksis, fx ved at deltagerne indgår i feedbackloops med hinanden
 • indramme forløbet med en fælles start og slutning, hvor alle samles virtuelt og oplever fællesskab

Der er mange muligheder, hvis I spreder arrangementet ud over flere dage. Det kunne fx se sådan ud:

At lægge arrangementet ned over flere dage giver særligt god mening i de tre mødetyper:

 • Viden og læring, hvor eksperter giver oplæg og deltagerne inspireres til læring og ny praksis
 • Teamstyrkelse, hvor medarbejderne finder hinanden og den fælles mening med arbejdet
 • Innovationsmødet, hvor der skabes nye produkter, ydelser og processer, der skal transformere organisationen

Folk er klar

Måske tænker I, at jeres målgruppe – kolleger, kunder eller medlemmer – ikke er klar til sådanne ændringer. Men det er ikke vores erfaring! Når man spørger folk, hvad de gerne vil have, så svarer de ganske vist: “business as usual”. Men når man giver dem noget andet, der er BEDRE, så bliver de rigtig glade! Folk er vant til (halvkedelige) konferencer, hvor de skal lytte mere eller mindre hele dagen. – Men når de oplever at blive engageret i læringsprocesser, der handler om deres egen praksis-hverdag, vil vi godt love, at de ikke savner oplæg-på-oplæg-arrangementerne spor.

Tiden er inde til at forny måden, vi samles på for at lære og udvikle os. Lad det komme an på en prøve. I kan jo altid vende tilbage til det gamle, når corona en dag er overstået. Men det tror vi ikke, at I har lyst til, når den tid kommer…

Læs også