Online træning i online-præsentationsteknik

Signe Bonnén har undervist Kræftens Bekæmpelses dygtige undervisere i online undervisning og facilitering.

“Vi deltog som team på et onlinekursus á tre gange to timer med Signe Bonnén fra FLOK. Formålet med kurset var, at vi selv blev endnu skarpere på at afholde kurser og møder online. Vi har allerede en del erfaringer som undervisere og facilitatorer, men vi fik skærpet vores måder at tilrettelægge vores onlineundervisning på, så den bliver mere involverende og nærværende. Herudover fik vi som en ekstra gevinst som team, da vi tog kurset sammen og nu har et fælles fagligt sprog, som vi også kan bruge til at give feedback og udvikle vores kurser sammen.

Vi har på kurset fået opmærksomhed på, at det rent faktisk er muligt at skabe et nærvær online med vores kursister. Kurset har særligt gjort en forskel for os ved, at vi har fået konkrete greb til at involvere og engagere deltagerne. Derudover vi har fået inspiration til, hvordan vi kan tilrettelægge vores faglige oplæg, så de i højere grad er tilpasset onlineformatet. Som et eksempel udfordrede Signe den klassiske idé om, at et kursus skal starte med en lang introduktion og rammesætning. Vi fik blik for, at ikke al baggrund behøver blive introduceret til at begynde med, men kan inddrages, når det bliver relevant undervejs i kurset. En pointe, vi også vil tage med os, når vi afholder fysiske kurser. Herudover har kurset konkret gjort den forskel, at vi bruger færre slides og nu skelner mellem slides til deltagerne og vores egne drejebøger.

Signe lægger også de uenigheder der er inden for ’online-feltet’ frem – samtidig med, at hun begrunder sin holdning ud fra egen erfaring. Det gjorde undervisningen troværdig og gav mulighed for, at vi kunne indgå i konstruktive samtaler om, hvad der virker og hvornår. Signes egen måde at undervise på gav os også konkrete idéer til vores egen undervisning, og hun formåede at tilpasse indholdet til vores faglige niveau og de ændringer, der var undervejs i kurset.”  Citat fra Maria Hartmann, Kræftens Bekæmpelse.