Organisationsudvikling

Organisationsudvikling skal engagere, være konkret og give mening

Når I vil lave organisationsudvikling, er det vigtigt at få alle med. – Mange udviklingsdrømme strander på manglende følgeskab og deraf dårlig implementering. Det er altid vores fokus, at udvikling skal give mening for dem, det handler om.

Virksomhedskultur er udefinerbar og vanskelig – men ikke umulig – at ændre.

Vi tror på, at små konkrete skridt i den rigtige retning er bedre end abstrakte drømme. At kultur forandrer sig, når mange arbejder for en fælles idé. At mennesker kan udrette utrolige ting, så længe de finder mening i det, de laver.

Derfor er organisationsudvikling for os et spørgsmål om at engagere mange, at konkretisere drømmene og at fastholde, at det skal give mening – for kun det, der giver mening giver vi energi som mennesker.

Organisationsudvikling – hvad er problemet?

Mange af de dygtige kunder, som vi gennem tiden har arbejdet med, er kommet med spørgsmål til os, som fx:

 • Hvordan får vi mere tværgående samarbejde?
 • Hvordan udvikler vi os, når vi er så optaget af drift?
 • Hvordan får vi færre konflikter og mere trivsel?
 • Hvordan bliver selvledende teams rigtig selvkørende?
 • Hvad gør vi, når det ikke er åbenlyst hvad vi skal gøre?

Det er nogle af de ting, vi kan hjælpe også jer med at finde svar på.

Videndeling, teamudvikling, innovation, trivsel …

Træt af modeord?? –  Organisationsudvikling er et felt præget af mange modeord og -koncepter. Udover de nævnte herover kunne vi nævne: Kompleksitet, robusthed, LEAN, paradoksledelse, relationel koordinering, osv. osv.

Der er ikke noget galt med disse ord og metoder – med mindre man er mere optaget af metoden, end af det problem metoden skal løse. Det må aldrig ske!

Vi forholder os altid til tidens nyeste tendenser – uden at gifte os med et enkelt koncept eller metode. For os er metoden altid underordnet formålet, så hver situation, hver kunde har glæde af forskellige mix af tilgange og metoder.

Vi vil som regel været optaget af:

 • at forstå den organisation, vi arbejder med
 • at få nuancerne med
 • at tale med dem, det handler om i organisationen
 • at tage involvering alvorligt – (pseudoinvolvering er værre end ingen involvering!)

Vi arbejder med en faciliterende tilgang, fordi vi gennem mange års arbejde som organisationskonsulenter har erfaret, at professionelt faciliterende forandringsprocesser styrker samarbejdet.

Læs Nanna Munk’s artikel Facilitér og styrk samarbejdet.


Vi håber, at I har lyst til at arbejde med os om at skabe organisationsudvikling, der er engagerende, konkret og meningsfuld.

Kontakt os på flok@flok.dk – og lad os høre, hvad I drømmer om.

Organisationsudvikling

HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?

Vi rådgiver, når I:

 • skal godt igennem forandringer
 • vil samarbejde bedre på tværs
 • har brug for individuelle samtaler
 • har brug for bedre samarbejdskultur


Vi underviser jer i:

 • håndtering af forandringer
 • tværgående samarbejde
 • innovation og kreativitet
 • feedbackkultur

HVAD HAR VI HJULPET ANDRE MED?

Læs mere om facilitering

Facilitering af møder, konferencer og udviklingsprocesser.

Undervisning i facilitering

Læs mere om ledelse

Faciliterende ledelse, lederteams og netværk.

Forløb og sparring

Læs mere om kommunikation

Bedre skrift og tale, brugerrettet kommunikation.

Kurser og rådgivning

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer

Signe Bonnén
+45 60 81 76 71
bonnen@flok.dk

Ib Ravn
+45 28 95 95 01
ravn@flok.dk

Nanna Munk
+ 45 30 13 18 62
munk@flok.dk

Kenneth Agerholm
+45 31 45 67 66
agerholm@flok.dk