10 gode råd til at skabe gode ledernetværk

Få 10 gode råd om, hvordan du skaber stærke ledernetværk

Af Nanna Munk, organisationskonsulent og partner i FLOK

”Møderne i ledernetværket er som at være i stormens stille øje. Her er mit frirum, hvor jeg kan få ro til at se på mig selv udefra og få nye tanker og ideer.” Sådan beskrev en leder sin oplevelse af at være i et ledernetværk. Et stærkt ledernetværk kan give et frirum, hvor lederne kan sætte ”virkeligheds-stormen” på pause og få tid til at udvikle deres ledelsespraksis sammen med andre ledere i samme situation.

Igennem årene har jeg arbejdet med mange ledernetværk, og den korte opsummering af min erfaring er, at det stærke ledernetværk ikke opstår af sig selv. Det skal designes, faciliteres og udvikles løbende. Her er mine10 bedste råd til dig, der skal i gang med at skabe netværk for ledere.

1: Bring ledere fra samme niveau i organisationen sammen
Når I skal i gang med at sammensætte ledernetværk, så tænk i at sætte ledere fra samme niveau i organisationen i samme netværk. Bliver niveauerne blandet, går det let ud over fortroligheden i netværket. Netværket skal være et frirum, hvor lederne kan fortælle deres ærlige tanker om deres udfordringer. Det kan lettest ske, hvis man sidder sammen med ledere med samme antal stjerner på skulderen.

2: Gør det let at deltage i netværket
Et netværk kører ikke af sig selv. Forvent ikke for meget af deltagerne i forbindelse med de praktiske ting omkring netværket. Sørg for, at der er styr på det hele: Meld datoer ud i god tid, lav indbydende programmer, book oplægsholdere, etc. Tænk på netværket, ligesom du ville tænke, hvis du skulle udbyde et kursus: Det skal tilrettelægges professionelt og alt skal klappe. Deltagernes opgave i netværket er at byde ind med deres udfordringer og hellige sig de ledelsesfaglige diskussioner. Giv dem ro til det.

3: Facilitér netværksmøderne
Når et netværk ikke rigtig kører, siger man ofte, at ”der går kaffeklub i den”. Det betyder, at der ikke bliver talt om dét, der egentligt er det væsentligste at få talt om. En facilitator i netværket skal sørge for at sætte tydelige rammer omkring dialogen på møderne, så samtalerne hele tiden handler om netop dét, der er vigtigt for lederne. Facilitator er dybt engageret i mødets proces, dvs. måden lederne arbejder på.  Facilitator skal sikre, at netværket hele tiden arbejder relevant, så alle får meget ud af tiden på møderne.

4: Overgiv netværkets ejerskab til lederne selv
Når I har sammensat netværket, sørget for at alt det praktiske bare kører og sat en fast facilitator på netværket, så er det tid til at overgive ejerskabet for netværket til lederne selv! Det er deres – ikke organisationen eller virksomhedens netværk, og det skal siges højt. Nu er det op til dem at udfylde den ramme. At netværke er en ”give-aktivitet” – ikke en ”modtage-aktivitet”. Ledernes har en meget vigtig opgave i at byde ind med deres erfaringer og have mod til at åbne sig for netværket, dvs. give ”verdensmesteren” en pause og fortælle om det, der er svært. Gør det helt klart for lederne, at netværkets ledelsesfaglige kvalitet skal skabes af dem selv.

5: Tag udgangspunkt i ledernes hverdag
I almindelig ledelsesudvikling, som fx kurser og uddannelser, er der på forhånd udtænkt et pensum, som lederne skal igennem. I et ledernetværk forholder det sig omvendt. Her er det deltagerne i netværket, der selv definerer indholdet. Læringen i netværket tager 100 % udgangspunkt i ledernes egen hverdag: Deres små og store udfordringer, deres opgaver og deres roller i organisationen. Start med at spørge lederne selv, hvad de ønsker at sætte på dagsordenen i netværket og læg programmet derefter. Giv masser af rum til, at lederne undervejs på de enkelte møder får tid til at snakke sammen om de helt konkrete problemer, de står med. Fasthold fokus på lederne selv – også når I har oplægsholdere udefra. Spørg: Hvad kan I bruge den nye viden til? Hvordan ser det ud i jeres virkelighed?

6: Tænk deltagerne som aktører – ikke tilskuere
Mange netværk er i fare for at blive til foredragsrækker, hvor deltagerne primært sidder og tager imod ”inspiration”. I det stærke ledernetværk søger vi en anden deltagerinvolverende form for læring. Når netværkets facilitator tilrettelægger møderne, er det vigtigt at tænke processer ind, hvor deltagerne er aktive. Det vil sige, at deltagerne får tid til at diskutere, reflektere, give hinanden sparring og arbejde kreativt med emnerne. Alt dette skal sikre, at lederne får nye tanker om deres egen praksis som ledere. At netværket bliver et sted, hvor nye ideer opstår, fordi lederne aktivt arbejder med stoffet, og ikke ”bare” sidder og lytter. Tænk konkret i, at plenum fylder forholdsvis lidt på møderne: Jo mere taletid hver enkelt får, jo mere aktivitet får I skab i netværket. Plenum, hvor få taler og mange lytter, er derfor ikke særligt velegnet som netværksaktivitet.

7: Byg relationer!
Et stærkt netværk bygger på stærke relationer. Når arbejdet i netværket bygger på gode relationer, kan deltagerne blive hinandens ”eksterne vidner”: De kan se hinandens verdner udefra og sige de ting til hinanden, som ingen andre kan sige. Jo højere op i hierarkiet en leder kommer, jo mere bliver ærlig feedback en mangelvare, og følelsen af ensomhed følger ofte med lederjobbet. At kunne være åben overfor lederkolleger i samme ”båd” er en stor lettelse for mange ledere, der er med i et godt netværk. Husk, at relationsopbygning er en del af det faglige program – ikke blot en pauseaktivitet: Sørg for, at lederne i netværket får talt med hinanden på kryds og tværs på møderne, lad dem bytte pladser undervejs, læg op til tætte samtaler i mindre grupper, som blandes undervejs.

8: Variér møderne
Variation er et vigtigt element i det stærke ledernetværk, fordi det holder netværket vitalt og deltagerne vågne. Varier det enkelte møde, så I laver mange forskellige ting, når I er sammen. Inviter en oplægsholder udefra til at initiere en god diskussion (husk at det er netværket – ikke oplægsholderen, der skal være i fokus), lad deltagerne selv holde oplæg for hinanden, brug tid på sparringsrunder, lav kollager for at få visuelt overblik, del op i mindre grupper, osv. Varier også fra møde til møde: Tænk i at skabe positive overraskelser undervejs (som fx …?). Det skaber god energi og liv i netværket.

9: Skab rum for fortrolighed
En vigtig forudsætning for at skabe et stærkt ledernetværk er fuldstændig fortrolighed i gruppen. En leder kan sjældent vise sig sårbar og tvivlrådig, så at kunne det i netværket har stor værdi for mange ledere. I det stærke netværk stræber vi derfor efter åbenhed og tryghed, så lederne tør fortælle om deres svage sider, bekymringer og fejl. Det kræver, at der er skabt en fortrolig ramme omkring netværket: Sig højt, at netværket er et fortroligt rum, at intet slipper ud derfra som ”sladder”. Og gør et nummer ud af, at tonen skal være meget ordentlig, når I mødes. Et ledernetværk er ikke stedet, hvor sarkasme, ironi og mere eller mindre nedsættende (om end sjove) vittigheder, skal luftes. (man kan speed den proces op!)

10: Bliv ved med at udvikle netværket
Et netværk bliver aldrig ”færdig-bagt”. I kan aldrig slippe det og lade det sejle sin egen sø. Eller jo – det kan I godt, men så kuldsejler de oftest. At skabe stærke netværk er en kontinuerlig opgave, så længe netværket findes. Inviter løbende nye deltagere ind: Det holder netværket friskt og er kuren mod den sikre blødning fra frafaldne medlemmer, der går på pension, får nyt job, går på barsel, etc. Et netværk der har kørt godt et par år har godt af nye udfordringer. Netværk er en flydende form, der bestandigt forandrer sig, og det skal afspejles i jeres arbejde med det.

Held og lykke med jeres ledernetværk.

Artiklen blev oprindeligt bragt i magasinet HR Chefen i 2016.

Læs også