Sammen om forandring med Amager- og Hvidovre Hospital

Af Tanja Bonde Pedersen, Stud.mag. i Sprogpsykologi på KU og skribent for FLOK 

Hvordan hjælper man arbejdsmiljøgrupperne med at sikre et godt arbejdsmiljø under større forandringer, når tiden er knap, og der nogle gange kun er 10 minutter til samtaler om trivsel i afdelingen? Amager- og Hvidovre Hospital fandt på en god løsning sammen med Nanna Munk fra FLOK. Læs hvad de gjorde her.

’Hold fast i det gode arbejdsmiljø midt i forandringerne’

Sådan lyder opgaven for arbejdsmiljøgrupperne på Amager- og Hvidovre Hospital, da flere afdelinger står over for en stor forandring: Flytning til nye bygninger og fusioner af afdelinger. Vel vidende at sådanne forandringer kan have stor betydning for den enkelte medarbejder samt det psykiske arbejdsmiljø i afdelingerne, efterspurgte hospitalet en pakke, som kan give afdelingerne et fælles sprog og plads til gensidige forståelser, nuancer og forskelligheder i gruppens fortællinger og reaktioner på forandringen.

Processer der virker

Det har været centralt for Amager- og Hvidovre Hospital, at deres arbejdsmiljøgrupper fik værktøjer til at igangsætte anvendelige og holdbare processer ude på afdelingerne. Opgaven for hospitalets arbejdsmiljøkonsulenter og Nanna Munk har været at lave et materiale, som er let og appetitligt at gå til for de enkelte afdelinger og samtidigt kan fungere i hverdagens travlhed. Arbejdsmiljøkonsulent Pernille Scheuer siger om samarbejdet:

”Det Nanna også kan – for der er jo selvfølgelig en masse faglighed – men hun har også rigtig meget viden i forhold til at facilitere processer: Hvordan kan man gøre det – hvad er det, der virker – hvad er det, der ikke virker…”

Samtalen i centrum

Materialets formål er at starte samtaler om forandringer ude på afdelingerne. Pakken består af en folder med fem samtaleøvelser, en opsamlingsplakat og en faciliteringsfilm til hver samtale samt en film med Ib Ravn, der forklarer det teoretiske grundlag for samtalerne. Derudover tilbydes arbejdsmiljøgrupperne en workshop cirka tre måneder før deres udflytning til de nye bygninger, så de sammen kan lægge en plan for, hvordan de bl.a. med hjælp fra materialet kan sikre et godt samarbejdsmiljø i flytteprocessen.

Samtalerne giver medarbejderne mulighed for at sætte ord på deres bekymringer, forhåbninger og ideer, der angår det nye, som de går i møde. Materialet guider dem gennem de tre behov fra selvbestemmelsesteorien: kompetence, autonomi og samhørighed.

Dette betyder, at medarbejderne får snakket om evner, handlerum og fællesskab – både eksisterende og manglende – så vejen til de store forandringer bliver mere overskuelig og håndterbar. De fælles opsamlinger på afdelingerne giver samtidigt feedback til arbejdsmiljøgrupperne og ledelsen, så medarbejdernes stemmer bliver hørt hele vejen op.

Anvendelse i en travl arbejdsdag

Materialet er desuden et værktøj for arbejdsmiljøgrupperne, så de får viden, inspiration og hjælp til at igangsætte disse samtaler ude på afdelingerne. Både folderen og de små film er lavet sådan, at de både kan fungere direkte, og de kan faciliteres af en arbejdsmiljørepræsentant. Samtalerne kan i øvrigt igangsættes i vilkårlig rækkefølge, spredt ud over en længere periode eller tages i sin helhed. Der er altså en stor frihed og fleksibilitet i videregivelsen af dette materiale, som gør, at det passer ind i flere forskellige slags hverdage. Arbejdsmiljøkonsulent Pernille Scheuer sætter ord på denne fleksibilitet:

”Vi har jo virkelig haft i baghovedet, at materialet skal være så fleksibelt, og det skal kunne tænkes ind i den dagligdag, de har i forvejen, fordi ressourcer er jo simpelthen en knaphed ude i afdelingerne. Tidligere vil man jo have gjort sådan, at man havde en stor temadag, og det kan da også godt være, der er nogen, der har det, det kan jeg ikke udelukke, men det er mere det her med, at det skal kunne tænkes ind i det, [medarbejderne] allerede gør.”

I efteråret 2022 har Nanna Munk sammen med Nina Bjørnholdt og Pernille Scheuer, arbejdsmiljøkonsulenter fra Amager og Hvidovre Hospital, udviklet en pakke, der kan understøtte arbejdsmiljøgrupperne på hospitalet. Pakken indeholder en folder med fem samtaler, flere små film og en workshop til arbejdsmiljøgrupperne. Grafiker Henrik Topp, filmskaber Morten Bichel og FLOK’s Ib Ravn har også bidraget til projektet.

De fem samtaler i folderen

Samtalen om "De små ting, du selv kan gøre"