FACILITERING

Facilitering er at guide en forsamlet gruppe mennesker, så der skabes resultater, fælles forståelser og personlig læring.

Noget enhver leder og mødeansvarlig bør kunne. Det er ikke et medfødt talent; Det er noget man kan lære. Med enkle og effektive redskaber, kan du facilitere dine møder, så de skaber bedre resultater, ja så folk ligefrem glæder sig til møderne.

Men facilitering er mere end en værktøjskasse. Når organisationer får en faciliterende tilgang til ledelse, innovation og strategiarbejde, ser vi at medarbejdernes innovationsevne, samarbejde, fællesskabsfølelse og  produktivitet øges.

Når I arbejder med faciliterende ledelse, formår I at styre og involvere på samme tid, så alle gode kræfter sættes i spil mod et fælles mål.

Bruge facilitering til at skabe handlekraftige fællesskaber

Tiden kalder på facilitering. De fleste arbejdspladser skal i dag samarbejde på tværs, tænke nyt og forholde sig til en hyperkompleks verden. Traditionelle styringsredskaber kommer ofte til kort, fordi det er vanskeligt at se ret langt frem i tiden og planerne derfor ikke holder stik. Med facilitering får I styrket evnen til at navigere og holde kursen, selv når morgendagen er uforudsigelig og der er talrige interesser at holde styr på.

Få mere ud af møderne med facilitering

Hvert år møder vi flere tusind ansatte og ledere fra mange organisationer og brancher. Alt for mange klager over at de oplever at spilde deres tid på møder der ikke skaber værdi. Møder opleves at være et nødvendigt onde, man ikke rigtigt kan gøre noget ved. Og trods at omkostningerne til interne møder i Danmark alene ligger på et tociffret milliardbeløb, bliver der gjort alt for lidt for at udvikle mødekulturen.

De to yderpunkter af dårlige møder vi støder på, er enten det “slappe” møde med uklart formål og uden en dagsorden, hvor deltagerne er i tvivl om hvilke beslutninger der bliver taget. I den anden ende af skalen er der det autoritære møde, hvor typisk lederen stramt styrer mødet, der mere har karakter af et informationsmøde end et møde hvor deltagerne er engageret og byder ind med løsninger.

Onlinefacilitering – få gode møder på nettet

Møder på Zoom og Teams er kommet for at blive, under corona blev der sat turbo på antallet af onlinemøder. I FLOK har det betydet at vi har rådgivet og undervist i hvordan man skaber engagerende møder, involverende konferencer og hvordan man brænder gennem skærmen. Vores tilgang er den samme – om man er online eller fysiske tilsted i samme lokale – hvad er målet med at mødes, hvad skal deltagerne og arrangørerne have ud af at mødes, og hvordan designer man et forløb så det fremmer engagement og lysten til at deltage. Og møderne foregår online skal mødet designes ud fra hvilke muligheder er der tilgængelige og som bedst fremmer målet.

Ny bog om onlinefacilitering

I starten af 2022 kom vi med en ny bog om onlinefacilitering på Hans Reitzels Forlag. Bogen er en praktisk guide til at få bedre møder bag skærmen. Vi tager udgangspunkt i de møder, mange holder flest af – møder med afdelingen eller teamet. Vi kommer også med konkrete forslag til hvordan du kan få levende konferencer og hybride møder. Bogen kan købes her.

Artikler om facilitering – også online

God mødeledelse
I artiklen skriver Ib Ravn, at mødeledelse ofte er så kedeligt og formalistisk, at de færreste gider gennemføre møder efter bogen længere og i stedet kører dem lidt ad hoc. Derfor er der brug for nye øjne på mødet og en ny praktisk tilgang: Mødefacilitering.

Et spændende virtuelt strategimøde
Ib Ravn guider dig til at afholde spændende virtuelle strategimøder – for det ER muligt!

Håndter brok på mødet
I artiklen giver Kenneth Agerholm gode råd til, hvordan du håndterer modstand i grupper. Du får du indblik i, hvordan du som facilitator kan agere, når du oplever deltagere, der har en brokkende adfærd.

Hvordan bliver online-formatet fedt?
De fleste har fået trænet deres Zoom-, Teams- og Skype-muskler under corona og den digitale læringskurve har været stejl for de fleste. Det gode er, at vi har fået øje på de fordele, der er ved at holde online-møder og -konferencer. Få fem enkel råd til onlinefacilitering

Design en online konference
800 mennesker i seks timer – på Zoom. Kan det lade sig gøre? Vil folk logge af eller falde i søvn undervejs? Kan vi skabe læring og engagement i det virtuelle format? Er der båndbredde nok og hvor mange grupperum kan man overhovedet lave i Zoom?

Virtuelle samtaler
Lær hvordan virtuelle samtaler kan gøre hjemmearbejdet mindre ensomt. Få du en række konkrete og enkle råd til, hvordan du kan gøre de virtuelle samtaler bedre på arbejdet

Kontakt os og få hjælp til facilitering

Har I brug for en facilitator til forandringsprocesser, en strategiproces, organisationsændringer eller en moderator til jeres konference. Tag en uforpligtende snak med Kenneth Agerholm på agerholm@flok.dk eller ring til +45 31 45 67 66

F4

HVORDAN KAN VI HJÆLPE JER?

Vi faciliterer jeres:

  • temadag, workshop eller seminar
  • møde med meget på spil
  • store konference
  • strategi- og ledelsesarbejde


Vi underviser jer i facilitering:

  • af hverdagsmøder
  • af workshops og kreative processer
  • for ledere og projektledere
  • for eksperter

HVORDAN HAR VI HJULPET ANDRE?

Læs mere om ledelse

Faciliterende ledelse, lederteam og netværk.

Forløb og sparring

Læs mere om organisation

Samarbejde, udvikling, forandring og innovation.

Temadage og rådgivning

Læs mere om kommunikation

Bedre skrift og tale, brugerrettet kommunikation.

Kurser og rådgivning

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer

Signe Bonnén
+45 60 81 76 71
bonnen@flok.dk

Ib Ravn
+45 28 95 95 01
ravn@flok.dk

Nanna Munk
+ 45 30 13 18 62
munk@flok.dk

Kenneth Agerholm
+45 31 45 67 66
agerholm@flok.dk