Styrket ledergruppe på DTU

Vi havde brug for ledelsessparring da vi voksede fra 7 til 32 medarbejdere, udtaler bygherrechef fra DTU, Claus Møller Rasmussen.

“Pludselig kunne vi se os selv på en ny måde som gruppe. Vi har åbenbart fået skabt en platform, som vi ikke havde før. Det er rimeligt tilfredsstillende i en stresset hverdag. At man hele tiden kan trække på hinanden.” Claus Møller Rasmussen, Bygherrechef, CAS Bygherre, DTU.

I løbet af 2016 skete der ændringer i CAS Bygherre, der hører under DTU. Claus Møller Rasmussen og hans ledergruppe stod med en helt ny opgave: ”Vi var hurtigt vokset fra 7 til 32 medarbejdere, og vi ledere havde brug for at finde ud af, hvordan vi skulle køre denne her organisation. Én af mine kollegaer havde prøvet Nanna Munk i en anden virksomhed, så derfor tog vi fat i hende.

Vi startede med en enkelt gang sammen med Nanna. Derefter blev vi enige om fire gange mere over en periode – og det var rigtig godt. Vi er kommet så meget tættere på hinanden.

Styrket ledergruppe

Vi fandt ud af hinandens erfaringer, styrker og svagheder for at få en fælles platform. Mange af os kommer udefra og har ikke kendt hinanden i mere end et års tid. Man har måske ikke fået fortalt de andre, hvilken ballast man kommer med. Pludselig kunne vi se os selv på en ny måde som gruppe. Vi har åbenbart fået skabt en platform, som vi ikke havde før. En fælles forventningsplatform.

Ledelsessparring

Nu har jeg både arbejdet med Nanna Munk som deltager i gruppen, og når jeg har sparret med hende alene. Begge dele har været meget positivt.

Nanna tilrettelagde og stod for alt det praktiske ved vores seminarer. Vi skulle bare møde op, hvilket er en lettelse i en travl hverdag.

Værktøj til ledergruppemøder

Med ledelsessparring fra Nanna har vi nu nogle ledergruppemøder, hvor vi bruger de modeller vi fik. Modellerne hjælper os med at besvare spørgsmål som, “Hvordan kører vi vores mødestruktur lidt mere målrettet”, ”Hvordan får vi lytter til alle” og ”Hvordan får vi inddraget resten af gruppen?”. Så de modeller har været en god platform for vores organisation.”