Effektive møder  og ledelsessparring i AP Pension

“Nanna Munk har været knivskarp til at lytte sig ind til, hvilken organisation vi er.” Lea Hamburger, Kommunikationschef i AP Pension

Da HR-chef i AP Pension Lea Hamburger kontaktede Nanna Munk var det for at tage livtag med en mødekultur, der trængte til at blive revitaliseret. Lea Hamburger fortæller:

”Overskriften har fra starten været: Ikke færre møder, men bedre og mere effektive møder. Da vi kontaktede Nanna Munk, var det fordi vi ville have én ind, der havde bedrevet det her med mødeledelse. Vi have brug for én, der ville være dygtig til at hjælpe os.

Det er godt, at konsulenten er fagligt velfunderet, men hvis man så kommer til at spørge på en måde, der sprogligt eller kulturelt ligger for langt væk fra organisationen, så får man alligevel skudt forbi. Og dér var Nanna rigtig godt til at tilpasse det til os.”

Mødekultur og effektive møder

For at få afdækket mødekulturen i AP Pension, startede projektet med en analyse blandt de knapt 300 ansatte:

”I besvarelserne var der mange, der udtrykte, at der var brug for mere struktur på møderne, bedre mulighed for forberedelse, tydeligere agenda og skarpere rolle- og ansvarsfordeling. Nanna fik meget dygtigt samlet det til en overskuelig rapport, som blev præsenteret for vores direktion.

Nanna kom med meget viden om, hvordan man spørger ud i en organisation, og det er jo en disciplin i sig selv. Det var min oplevelse, at dér havde hun meget faglig tyngde – det her vidste hun bare noget om”.

I kompetenceforløbet for de cirka 30 ledere, gik Nanna gik tæt på hver enkelt leder ved at observere dem individuelt “on the spot” og efterfølgende give feedback på mødeledelsen. Lea Hamburger: ”Det er der altså blevet kvitteret rigtig positivt for, hele vejen rundt.

Ledelsessparring og feedback

I feedback-situationen er Nanna Munk virkeligt stærk. Det er en spidskompetence, hun har dér, i forhold til at have lederen én til én og arbejde ind i det relationelle. Hun kan virkelig tage kernen ud af det, hun lige har observeret og så servere det på en ordentlig måde.”

Lea Hamburger vil anbefale andre organisationer at tage fat på deres mødekultur, som det er sket i AP Pension:

Jeg tror, at enhver organisation, der bare er lidt ambitiøs og ønsker at optimere sin tid, tilbagevendende kunne forholde sig til sin mødeledelse”.