Facilitating af innovationsproces med prototyping

 

ARLA kontakter Kenneth Agerholm for at få hjælp til facilitering af innovationsprocesser:

Vi skal finde nye måder at anvende proteiner på. Til nye produkter og nye forretningsområder. Vores eksperter og forskere er superdygtige, men de får ideer, der ligner dem, vi allerede har. Hvad kan vi gøre? Er der metoder, der virker – vi vil gerne disruptes?” 

Innover kerneydelsen

ARLA er hele tiden i gang med at udvikle deres forretning og produkter. Man tænker, at ARLA første og fremmest sælger mælkeprodukter, og det er jo på sin vis rigtigt. Men ARLA tænker videre end mælk. De tænker: Vi sælger proteiner og kan forretningsmæssigt udnytte vores ekspertise i proteiner. Men hvordan skal vi facilitere innovationsprocessen?

ARLA ønskede hjælp til at facilitere innovationsprocessen

De ønskede:

  • at finde 100 nye måder at anvende protein på
  • at give folkene i R&D en række nye metoder, så de mere effektivt kan innovere og udvikle produkter, der overrasker og er interessante for markedet

Kenneth designede og faciliterede et 3-dages intenst seminar for ARLAs R&D-afdeling med 35 udviklere, teknikere og ledere.

Deltagerne anvendte og lærte en række effektive idegenereringsteknikker til at facilitere innovationsprocessen, og blev fortrolige med de nyeste innovationsmetoder som Design Thinking og Design Sprint. Vi prototypede de bedste ideer, udviklede business cases og foretog en første udvælgelse.

Udbyttet var at deltagerne fik en række nye og implementerbare ideer til at kunne udnytte proteiner forretningsmæssigt. Og samtidig at deltagerne lærte hvor man bedst kan drive facilitering af innovationsprocesser, idegenerereingsteknikker og designtænkning. Og de ønskede selv efterfølgende at kunne køre effektive innovationsprocesser. Derved fik de skabt grundlaget for nye produkter og forretningsmuligheder.

Virkningsfulde innovationsmetoder

ARLA fik deres 100 ideer med hjem, hvoraf 10 var udviklet til at kunne indgå i næste fase af produktinnovation. De fik et kompendium med metoder til en række forskellige formål i udviklingsafdelingen – som medarbejderne nu var fortrolige med. De metoder vi benyttede var:

– Reframing

De fleste af os gør sådan her når vi udvikler: Vi ser et problem, og så går i gang med at brainstorme for at få finde gode løsninger på problemet. Det lyder som en logisk fremgangsmåde. Men hvad nu, hvis vi skal ændre vores problemformuelering for at få bedre løsninger? Det er en super gennemprøvet og gennemforsket metode til problemløsning: Reframing. Når vi reframer udfordrer vi vores grundlæggende antagelse af hvad problemet er. Og det giver ofte langt bedre og enklere løsninger – der virkelig er nytænkte.

– Omvendt brainstorm

Når vi anvender denne metode, anvender vi det faktum at vi er langt mere kreative når vi kritiserer end når vi positivt skal idegenerere. Metoden er særligt effektiv når vi skal bryde gamle mønstre og vanetænkning og se nye muligheder. Derudover er den sjov og energigivende.

– Design Thinking og Design Sprint

Disse to beslægtede innovationsmetoder er ikke uden grund de mest anvendte de seneste 5-10 år. De er unikt effektive, når vi taler om at inddrage viden om kunders eller brugernes adfærd, og de anvender konsekvent prototyper og tests. Det gør, at det både er muligt at udvikle nye produkter eller services på meget kort tid, men også at man rammer kunder og borgeres behov meget præcist.

– Business Model Canvas

Er en supereffektiv og grafisk overskuelig måde at 360 gr undersøge et nyt produkts forretningsmæssige muligheder.

 

Skal I udvikle nye produkter og ideer til jeres forretning eller organisation?

Vil I prøve at arbejde ligesom ARLA gjorde? Vil I kunne drive facilitering af innovationsprocesser? FLOK vil gerne hjælpe jer, kontakt flok@flok.dk