Kommunikationskonsulent til digitalisering af breve

“Samarbejdet har hele vejen være præget af stor interesse for kommunens største digitaliseringsprojekt og professionel kommunikationsrådgivning.” Lone Boe Rasmussen, projektchef for implementering af Digital Post i Københavns Kommune.

Signe Bonnén hjalp som kommunikationskonsulent Københavns Kommune med hele paletten, da kommunens breve til borgerne skulle digitaliseres: Lederkommunikation, workshops og projektets grafiske koncept og design.

Kommunikationskonsulent fra breve til Digital Post

Københavns Kommunes projekt Digital Post var et tværgående, internt projekt for alle forvaltningerne i Københavns Kommune. Implementering af digital post involverede store tekniske løsninger og skulle få medarbejderne i hele kommunen til at ændre vaner og begynde at sende post digitalt.

Kommunikation til forvaltningernes projektansvarlige, samt ledere på flere niveauer, var en central leverance fra det tværgående projekt. Signe Bonnén var med som tæt ekstern kommunikationskonsulent gennem hele projektforløbet, og som gav sparring fra konceptudvikling, udformning af nyhedsbreve, pitchtræning og strategisk kommunikationssparring.

Kommunikationsworkshop og udvikling af koncepter

Første del af projektet bestod i at identificere projektets interessenter og udvikle primære gennemgående budskaber. Herfra bistod Signe med løbende rådgivning af projektets kommunikationsspor om udvikling af koncept og konkret udformning af nyhedsbreve, samt afholdelse af workshops for forvaltningernes kommunikationsansvarlige.

Derudover stod Signe for projektledelse af det grafiske koncept og design i samarbejde med Henrik Topp, som omfattede plakater, faktaark, nyhedsbreve, og informationsfolder til borgere.

Lederkommunikation og borgerrettede breve

I sidste fase af projektet om implementering af Digital Post var Signe rådgiver for et omfattende udviklingsarbejde med en konkret implementeringspakke til samtlige ledere i Københavns Kommune samt borgerrettede pjecer.

Nyhedsbrevskoncept og artikler

Som den eksterne kommunikationskonsulent, hjalp Signe medarbejdere med at komme med koncept for nyhedsbrevet til alle de andre berørte partner, fx projektansvarlige, ledere og de kommunikationsansvarlige i de enkelte forvaltninger.  Dette arbejde betød også oplæring af de interne kommunikationskonsulenter, som efterfølgende selv skulle stå for udgivelserne gennem hele forløbet.