Facilitatorkorps i Rigsrevisionen

Korpset blev uddannet og gik i gang med at facilitere videndelingen ansigt til ansigt på Rigsrevisionens mange møder på tværs af kontorer.

Rigsrevisions mange hundrede medarbejdere er organiseret i en snes kontorer. Hvordan deler man viden på tværs, om alle de organisationer og projekter i staten, der skal analyseres og evalueres? Det er ikke nok at opfordre medarbejderne til at dele viden over kopimaskinen, indså man. Det skal sættes i værk, faciliteres. Et korps af videndelingsfacilitatorer skulle oprettes.

Ib Ravn blev kaldt ind til træne en gruppe på 20 facilitatorer. De blev oplært dels i almindelige facilitatorkompetencer – hvordan man tager mandatet, bruger en drejebog, styrer og fokuserer drøftelser til et møde, introducerer en proces og sikrer den bliver gennemført – men også i en række konkrete metoder til videndeling mellem kollegerne.

Korpset lærte derved at facilitere videndeling og vha. processer som oplæg med konstruktiv bearbejdning, knastbehandling (at tackle hinandens udfordringer systematisk) og stjernestunder (at lære af indsatser, der gik godt).