Specialister fra Novo Nordisk lærte facilitering

Ib Ravn gennemførte en række inspirations- og opsamlingssessioner for en større gruppe faglige ledere i Novo Nordisk. Det fik medarbejdernes iderigdom og passion frem i forskningsprojekterne.

Novo Nordisk har adskillige store afdelinger for diabetesforskning, hvor kemikeres og farmakologers forskning koordineres af ledere, der selv er forskere. Det finder ofte sted på møder, hvor behovet for drift og projektfremskridt skal afvejes af behovet for interessant faglig udveksling og innovativ frisnak – det er det sidste, der driver forskerne.

Det er en delikat kunst at balancere disse hensyn, men det er netop hvad Ib Ravn hjalp de faglige ledere med at gøre. Over en kortere årrække gennemførte han en række inspirations- og opsamlingssessioner for en større gruppe faglige ledere, som blev trænet i at facilitere medarbejdernes iderigdom og forskningsmæssige interesser samtidig med projektets og – sidste instans – patienternes behov for fremskridt og resultater.

En mere dynamisk og fleksibel indstilling til forskningsdrøftelser blev resultatet – hvorunder lederfacilitatorerne blev bedre til at styre efter begge pejlemærker: Det overordnet forskningsfaglige og den kontante projektgennemførelse.