Faciliteringsuddannelsen: we:LIFT

Certificeret procesuddannelse for arbejdsmiljøprofessionelle

Faciliteringsuddannelsen har fokus på at lære deltagerne at omsætte deres faglige viden om arbejdsmiljø til faktiske adfærdsændringer på arbejdspladserne.

FLOK har udviklet en ny proces- og faciliteringsuddannelse kaldet we:LIFT. Uddannelsen er lavet i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne og sikrer, at arbejdsmiljøprofessionelle får nye kompetencer inden for facilitering og formidling, så viden om arbejdsmiljø i højere grad bliver til god adfærd på arbejdspladserne.

Samtlige deltagere, der har gennemført uddannelsen, vil anbefale den til andre.

Gennem tre blokke af seks moduler komprimeret til tolv undervisningsdage tilegner deltageren sig både teoretisk viden og praktiske metoder inden for en række betydningsfulde kompetencer i rollen som formidler af arbejdsmiljøfaglig viden.

Uddannelsens mål er at gøre deltageren til ekspert i at transformere viden til adfærd på motiverende og engagerende måder. Det handler om en ny måde at anskue rådgiver- og konsulentrollen, blive mere faciliterende og dermed skabe større effekt af den vigtige arbejdsmiljøviden, som man er bærer af.

Uddannelsen er en dybdegående indføring i forskellige discipliner, der kan bruges til at blive en bedre formidler og facilitator i arbejdsmiljøarbejdet.

På we:LIFTs seks moduler får du viden og redskaber indenfor:

  • Klassisk facilitering
  • Involverende formidlingsmetoder
  • Kommunikation
  • Motivationspsykologi
  • Adfærdsdesign og nudging
  • Kompleksitetsteori og improvisationsværktøjer

I FLOK ved vi, at viden alene ikke skaber forandring, og derfor er undervisningen i we:LIFT-forløbet fokuseret på anvendelse og praksis, der sikrer, at du gør en forskel som facilitator på din arbejdsplads. Det unikke ved we:LIFT er bredden i modulerne samt det store fokus på at læring på uddannelsen skal være brugbar i deltagernes praksis. Alt hvad du lærer på uddannelsen skal kunne bruges hjemme på din arbejdsplads.

På uddannelsen tager Kenneth Agerholm, Signe Bonnén, Nanna Munk og Ib Ravn fra FLOK hånd om dine kompetencer og udvikler dine evner som facilitator.

Første uddannelsesforløb blev afsluttet i november 2019, og efterfølgende har samtlige af de arbejdsmiljøprofessionelle deltagere anbefalet uddannelsen til andre.

Der startes løbende nye hold på we:LIFT modulerne. Uddannelsen udbydes af Arbejdsmiljørådgiverne og er åben for alle.
Læs mere og tilmeld dig her.