TRANSFORM konferencen samlede viden om bæredygtige byer

”Jeg har deltaget i og lavet keynotes på mange store, dyre konferencer over hele verden i mange år. Men konferencen som Kenneth Agerholm har designet og ledet, er suverænt en af de bedst tænkte, mest kreative og mest professionelle konferencer, jeg nogensinde har oplevet.” Torben Thyregod, Innovation and Development Manager, VELUX

Gate 21 skulle afholde en kæmpe konference om bæredygtige byer. Ambitionsniveauet var tårnhøjt, da Kenneth Agerholm  blev hentet ind for at designe, projektlede og gennemføre TRANSFORM.

– En konference over flere dage på forskellige locations, med mindst 200 deltagere, heraf 20-30 forskellige interessentgrupper fra den offentlige sektor, private virksomheder og universiteter, to ministre, en tænketank og top-beslutningstagere fra kommuner og regioner. Nå ja – og så nogle skoleklasser, der skulle demonstrere deres vinkel på en bæredygtig by.

Kenneth Agerholm var som leder af projektet på jobbet i seks måneder. Resultatet blev en konference, som folk stadig taler om, flere år efter.

93,5 % af deltagerne bedømte i en efterfølgende evaluering konferencen som enten ekstraordinær god eller særdeles god.

TRANSFORM var en konference:

  • der tiltræk 370 deltagere fra hele Danmark, heraf flere ministre og borgmestre
  • hvor form og indhold brød med den stivnede konferenceform – sådan at deltagerne oplevede at læring og anvendelse var både konkret og inspirerende.
  • hvor forberedelse og indhold til konferencen startede hos interessenterne seks måneder før, hvor der udvikledes prototyper, forsøgsprojekter, møder med politikere, virksomheder, forskere m.m.
  • hvor deltagerne deltog i at skabe anbefalinger til beslutningstagere – der lå klar til konferencens sidste dag.
  • hvor processen fortsatte i de forskellige projekter efter konferencer som en naturlig del af den videre planlægning.

Gate 21 kører store triple helix-projekter inden for klima og bæredygtighed. Et typisk projekt har fem kommuner, seks store virksomheder og tre universiteter involveret. Der er typisk 10-15 underprojekter, konferencer og forsøgsprojekter.