Proteiner på 100 nye måder i ARLA

ARLA kontakter Kenneth Agerholm for at få konsulentbistand til en særlig udfordring: ”Vi skal finde nye måder at anvende proteiner på – til nye produkter på alle tænkelige nye måder – og det sker ikke rigtigt. Vores udviklere og forskere er superdygtige, men de bliver lidt ”erfaringsblinde.” De får ideer, der minder om dem, vi kender. Hvad kan vi gøre? Er der metoder, der virker?” Det var der.

ARLA er hele tiden i gang med at udvikle deres forretning og produkter. Man tænker, at ARLA første og fremmest sælger mælkeprodukter, og det er jo på sin vis rigtigt. Men ARLA tænker videre end mælk. De tænker: Vi sælger proteiner og kan udnytte vores ekspertise i proteiner mere effektivt.

ARLA bad Kenneth Agerholm om hjælp til:

  • at finde 100 nye måder at anvende protein på
  • at give folkene i R&D en række nye metoder, så de mere effektivt kan innovere og udvikle produkter, der overrasker og er interessante for markedet

Kenneth designede og faciliterede et 3-dages intenst seminar for ARLAs R&D-afdeling med 35 udviklere, teknikere og ledere.

Deltagerne afprøvede her et væld af nye idegenereringsmetoder. Vi prototypede de bedste ideer, udviklede business cases og foretog en første udvælgelse. Gennem 5-10 nye idegenereringsmetoder pr. dag fik deltagerne udfordret deres syn på proteiner og samtidig både fik metoderne ind under huden. Derved fik de skabt grundlaget for nye produkter og forretningsmuligheder.

På seminaret arbejdede vi fx med innovationsmetoderne:

  • Framestorming
  • Omvendt brainstorm
  • Design Thinking
  • Business Model Canvas

ARLA fik deres 100 ideer med hjem, hvoraf 10 var udviklet til at kunne indgå i næste fase af produktinnovation. De fik et kompendium med metoder til en række forskellige formål i udviklingsafdelingen – som medarbejderne nu var fortrolige med.