Brevene blev digitale i Københavns Kommune

“Samarbejdet har hele vejen være præget af stor interesse for kommunens største digitaliseringsprojekt og professionel rådgivning på kommunikationsområdet.” Lone Boe Rasmussen, projektchef for implementering af Digital Post i Københavns Kommune

Signe Bonnén hjalp Københavns Kommune med hele paletten, da kommunens post til borgerne skulle digitaliseres: Lederkommunikation, workshops og projektets grafiske koncept og design.

Københavns Kommunes projekt Digital Post var et tværgående, internt projekt for alle forvaltningerne i Københavns Kommune. Implementering af digital post involverede store tekniske løsninger og skulle få medarbejderne i hele kommunen til at ændre vaner og begynde at sende post digitalt.

Kommunikation til forvaltningernes projektansvarlige, samt ledere på flere niveauer, var en central leverance fra det tværgående projekt. Signe Bonnén var med som ekstern rådgiver gennem hele projektforløbet.

Første del af projektet bestod i at identificere projektets interessenter og udvikle primære gennemgående budskaber. Herfra bistod Signe med løbende rådgivning af projektets kommunikationsspor om udvikling af koncept og konkret udformning af nyhedsbreve, samt afholdelse af workshops for forvaltningernes kommunikationsansvarlige.

Derudover stod Signe for projektledelse af det grafiske koncept og design.

I sidste fase af projektet om implementering af Digital Post var Signe rådgiver for et omfattende udviklingsarbejde med en konkret implementeringspakke til samtlige ledere i Københavns Kommune samt borgerrettede pjecer.