Facilitering

Ledelse

Organisation

Kommunikation

Facilitering

Vi hjælper jer med at fokusere og skabe resultater på kortere tid end normalt – på en måde så alle føler sig inkluderet

Facilitering er en håndfast disciplin, som man kan blive meget bedre til med blot én enkel dags træning. At facilitere er at guide en forsamlet gruppe mennesker, så der skabes resultater, fælles forståelser og personlig læring. – Noget enhver leder og mødeansvarlig bør kunne. Det er ikke et medfødt talent; det er noget man kan lære.

Men facilitering er meget mere end en værktøjskasse. Det er også en måde at tænke fællesskab, ejerskab og ansvar ind i organisationen. Facilitering er en tilgang til ledelse, til samarbejde, til strategiarbejde – ja, til alt i organisationens liv. Det er at styre og involvere på samme tid, så alle gode kræfter sættes i spil mod et fælles mål.

I FLOK hjælper vi jer med at bruge facilitering, så I bliver verdensmestre i at skabe handlekraftige fællesskaber på arbejdspladsen.

Tiden kalder på facilitering. De fleste arbejdspladser skal i dag samarbejde på tværs, tænke nyt og forholde sig til en hyperkompleks verden. Traditionelle styringsredskaber kommer ofte til kort, fordi det er vanskeligt at se ret langt frem i tiden og planerne derfor ikke holder stik. Med facilitering får I styrket evnen til at navigere og holde kursen, selv når morgendagen er uforudsigelig og der er talrige interesser at holde styr på.

F4

HVAD GØR VI KONKRET?

Vi faciliterer jeres:

 • temadag, workshop eller seminar
 • møde med meget på spil
 • store konference
 • strategi- og ledelsesarbejde


Vi underviser jer i facilitering:

 • af hverdagsmøder
 • af workshops og kreative processer
 • for ledere og projektledere
 • for eksperter
Ledelse

Vi hjælper ledere med at mobilisere hele holdet, så ledelse kan ske

Vi har beskæftiget os med ledelse og ledere gennem 15-20 år. Givet sparring til ledere, kørt forløb for lederteams, faciliteret ledernetværk, undervist ledere på alle niveauer. Vi har læst om ledelse, skrevet om ledelse, fulgt med i strømmen af nye ledelsesteorier. Hvad har vi lært?

Mest af alt har vi lært at tage hatten af i dyb respekt for jer, der påtager jer ledelse.

Lederens opgave er kompleks og fyldt med ender, der ikke altid vil mødes. Der er meget at gabe over for én person.

I FLOK hjælper vi ledere med ikke at ende som en enkeltmandshær. For ingen kan lede alene.

Vi tror på, at god ledelse er faciliterende ledelse. – Ledelse der ikke kun vedrører lederen, men i høj grad også medarbejderne, lederteamet og hele organisationen. Ledelse skal involvere alle og samtidig fastholde overblikket og retningen. Det er ikke let, men alle kan blive bedre.

Involverende ledelse og styrende ledelse er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Når lederen formår at styre og involvere på samme tid, bliver arbejdspladsen bedre til samarbejde, innovation og håndtering af den ofte uoverskuelige virkelighed.

L4

HVAD GØR VI KONKRET?

Vi rådgiver, når I:

 • vil have individuel ledersparring
 • vil udvikle jeres ledelsestilgang
 • vil udvikle lederteamet
 • vil bygge og udvikle ledernetværk


Vi underviser jer i:

 • faciliterende ledelse
 • forandringsledelse
 • ledelse af tværgående samarbejde
 • motivationsfremmende ledelse
Organisation

Vi hjælper vi jer med at skabe sammenhæng og fokuseret udvikling

Organisationer er ofte præget af tilsyneladende modsætninger: System over for mennesker. Kontrol over for involvering. Disciplin over for faglig frihed. Det hårde og det bløde. Dem og os.

I vores mange år som organisationskonsulenter har vi erfaret, at disse modsætninger ikke står så skarpt mod hinanden, som det umiddelbart syner. Vi har brug for systemer, men i høj grad også for det menneskelige på vores arbejdspladser. Vi har brug for de andre for at løfte vores fælles opgave.

I FLOK hjælper vi jer, så organisationen bliver til en fælles byggeplads for kerneopgaven – ikke en kampplads. 

Til dét har vi igennem mange år udviklet metoder og tilgange, der opløser tilsyneladende modsætninger og skaber fællesskaber, der ikke begrænser individerne, men løfter dem.

Derfor kan vi hjælpe jer med at få tværgående samarbejde, der ikke er en kamp om ressourcer, men en fælles kamp for at opfylde kerneopgaven. Og vi kan hjælper jer med innovation, der ikke er en lyserød boble, I besøger én gang årligt, men en integreret del af hverdagens drift.

O

HVAD GØR VI KONKRET?

Vi rådgiver, når I:

 • skal godt igennem forandringer
 • vil samarbejde bedre på tværs
 • skal udvikle jer hen imod nye tider
 • har brug for bedre samarbejdskultur


Vi underviser jer i:

 • håndtering af forandringer
 • tværgående samarbejde
 • innovation og kreativitet
 • feedbackkultur
Kommunikation

Vi hjælper jer med at bruge kommunikation til at skabe stærke relationer – til verden og hos jer selv

Kommunikation er med til at bestemme, hvilke relationer afsender og modtager skal have til hinanden. Det gælder kunder, borgere, kolleger, medarbejdere og ledere.

I kommunikationsfaget har der i mange år været fokus på budskab – og det er skam også vigtigt at fokusere sit budskab, så det forstås. Men i FLOK ser vi kommunikation som mere end overførsel af budskaber: Kommunikation er også relationsopbygning: Dét der former forbindelsen mellem jer og verden.

I FLOK hjælper vi jer med et langsigtet fokus i kommunikationsarbejdet, så I kan styrke relationen til dem, der omgiver jer.

Til dét har vi gennem mange år udviklet kommunikationsbegrebet og hentet inspiration fra andre discipliner som psykologi, adfærdsdesign og facilitering. Den brede tilgang gør kommunikationsarbejdet let at integrere med resten af organisationens arbejde – for når man tænker over det, hvad er så egentlig ikke kommunikation!?

Vi har årtier lang erfaring med at hjælpe organisationer med at forbinde sig internt og udad til omverdenen gennem tekst og tale. Vi hjælper jer med at blive helt skarpe på, hvordan I gør dét bedst. Vi hjælper jer også med at skrive bedre breve til brugere og borgere. Og har I brug for at øve præsentationsteknik til små og store forsamlinger, så hjælper vi jer også med det.

K

HVAD GØR VI KONKRET?

Vi rådgiver, når I:

 • har brug for retning på jeres kommunikationsstrategi
 • ønsker bedre samtale- og skriftkultur på arbejdspladsen
 • konfliktniveaet er for højt
 • I ønsker bedre kommunikation til jeres brugere og omverden


Vi underviser jer i:

 • mundtlig kommunikation, fx for eksperter, rådgivere og ledere
 • skriftlig kommunikation, fx når I vil skrive bedre mails eller breve
 • retorisk formidling, når I vil blive bedre til at få budskabet frem
 • adfærdskommunikation, når I vil påvirke nogen til at handle på bestemte måder

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer

Signe Bonnén
+45 60 81 76 71
bonnen@flok.dk

Ib Ravn
+45 28 95 95 01
ravn@flok.dk

Nanna Munk
+ 45 30 13 18 62
munk@flok.dk

Kenneth Agerholm
+45 31 45 67 66
agerholm@flok.dk